IMI – MAMY TO! / IMI – WE GOT IT!

MAMY TO!

CSZ z Krapkowic i OOI z Holandii już kilka miesięcy temu podpisały wyłączność na prowadzenie szkoleń oraz egzaminów IMI.

Dlaczego o tym dopiero teraz piszemy?

Ponieważ samo podpisanie umowy to był dopiero początek ciężkiej pracy – audyty, szkolenia, podróże i inwestycje. Wszystko po to, aby zapewnić naszym przyszłym klientom bardzo wysoki standard bez potrzeby podróżowania do Holandii. Najważniejsze -szkolenia i egzaminy przeprowadzane są w języku polskim!

Tak więc, zapraszamy wszystkich monterów izolacji przemysłowych chcących przystąpić do egzaminu IMI do kontaktu z naszym Centrum.

 WE GOT IT!

R&M CSZ from Krapkowice and OOI from Holland have a few months ago signed an IMI courses and exams exclusivity contract.

Why are we writing about it now? As signing the contract has been just the very beginning of hard work: audits, trainings, travels and investments. All these to provide our clients the highest standard without travelling to the Netherlands. Courses and exams are available in Polish, English, German and Russian.

So we invite all industrial insulation fitters willing to take the IMI exams to contact our Center.