Zmiany w przepisach dot. operatorów wózków jezdniowych- dowiedz się więcej!

Nowe przepisy to nowe obowiązki- zarówno dla pracodawców, jak i operatorów wózków jezdniowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym od 10 sierpnia 2018 roku pracodawcy nie będą mogli wystawiać imiennych zezwoleń na prowadzenie wózków jezdniowych.

Do tej pory pracownik przystępował do szkolenia z zakresu obsługi wózka jezdniowego, a następnie otrzymywał uprawnienia do kierowania urządzeniem na terenie zakładu pracy. Każdy szkolił „po swojemu”, a jak wskazują badania PIP, najwięcej wypadków (co roku jest ich ok. 200)   z udziałem wózków jezdniowych powodują pracownicy, pracujący na podstawie imiennych zezwoleń.
Nowe przepisy mają to zmienić. Wszyscy- zarówno doświadczeni, jak i przyszli operatorzy wózków jezdniowych z napędem silnikowym będą musieli przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Co z ważnością dotychczasowych uprawnień? Imienne zezwolenia, wystawione:

Do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

To nie jedyne zmiany, z jakimi powinien zapoznać się pracodawca. Jako organizator pracy, będzie musiał również wydać zezwolenie pracownikowi, na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych.

Czasu jest wiele, czy aby na pewno? Warto mieć na uwadze fakt, że większość operatorów posiada uprawnienia obowiązujące jedynie na terenie zakładu pracy. Bezterminowe uprawnienia UDT otrzymuje się w wyniku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu. Obecnie okres oczekiwania na egzamin zamyka się w jednym miesiącu. Już dziś wiemy, że może się on wydłużyć nawet do kilku miesięcy, zwłaszcza gdy pracodawca będzie zwlekał z delegowaniem swojego pracownika na szkolenie.