Cele

Do statutowych celów naszego Stowarzyszenia należą:

 

  • Kształcenie zawodowe młodzieży
  • Pomoc w pozyskiwaniu pracy w przedsiębiorstwach
  • Dokształcanie zawodowe dorosłych
  • Przekwalifikowanie zawodowe bezrobotnych i poszukujących pracy – nabywanie nowych kompetencji pracowniczych w zawodzie innym niż wyuczony

Otwieramy się na potrzeby młodzieży i dorosłych. Pierwszym pomagamy zdobyć wykształcenie poprzez prowadzenie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych, drugich wyposażamy w wiedzę i umiejętności, niezbędne do wykonywania nowej profesji. Kolejną grupę odbiorców stanowią  osoby bezrobotne, które poprzez szkolenia zawodowe mają realną szansę na znalezienie zatrudnienia. Warto w tym miejscu wspomnieć, a jednocześnie zachęcić do korzystania z programów oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Ich adresami są nie tylko osoby pozostające bez zatrudnienia, ale również pracownicy i właściciele firm, stawiający na stały rozwój kadry.