Historia

Centrum Szkolenia Zawodowego rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku. Impulsem do powstania naszej jednostki była potrzeba dostarczenia na krajowy i zagraniczny rynek wykwalifikowanej kadry, zdolnej do wykonawstwa zleceń, związanych z potrzebami branży izolacji przemysłowych. Dzięki determinacji wielu osób, reprezentujących największe firmy izolacyjne w Polsce, udało się rozwiązać problem braku odpowiednich profesji oraz programów nauczania, które uniemożliwiały kształcenie młodzieży i dokształcanie dorosłych w zawodach: monter i blacharz izolacji przemysłowych. Zwieńczeniem ciężkiej pracy było przyznanie naszej jednostce Akredytacji na prowadzenie szkoleń zawodowych.  Wówczas znajdowaliśmy się na początku drogi, nieustannie zmierzając w kierunku kompleksowego zaopatrzenia branży izolacyjnej w wysoce wyspecjalizowaną kadrę. Kolejny sukces odnotowaliśmy w 2009 roku, stając się pierwszym ośrodkiem egzaminującym czeladników i mistrzów w zawodach: monter i blacharz izolacji przemysłowych.

 

Kilkunastoletnie, aktywne działania na rzecz branży,  pozwoliły nam osiągnąć pozycję lidera, świadczącego usługi szkoleniowe dla klienta krajowego i zagranicznego. Dzięki członkostwu w polskim (PSWIP) i europejskim (FESI) stowarzyszeniu, zrzeszającym największe firmy izolacyjne starego kontynentu, znajdujemy się u źródła informacji o zmianach zachodzących w technologii i przepisach prawa.

Poza działalnością szkoleniową doskonale sprawdzamy się w roli organizatora eventów branżowych. Za nami wiele, skutecznie przeprowadzonych turniejów o tytuł mistrzowski w zakresie montażu izolacji zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy organizatorów, cyklicznie odbywających się, Międzynarodowych Targów Izolacji Przemysłowych.

Możemy wymienić wiele korzyści płynących z otwarcia się na międzynarodową współpracę. Profitem z pewnością jest transfer wiedzy i wymiana doświadczenia. Poza nimi nieoceniona jest możliwość kreowania zmian, a nie tylko biernego przyglądania się im.

Nasze zaangażowanie i codzienna praca zostały docenione przez wiele podmiotów, czemu dowodzą liczne nagrody i wyróżnienia, referencje i pochlebne opinie. Codziennie wyznaczamy sobie nowe cele i tworzymy coś, co jutro prawdopodobnie stanie się historią – ważne, aby to, co przed nami i za nami było wykonane na wysokim poziomie.