Kontakt

Siedziba firmy: R&M Centrum Szkolenia Zawodowego, ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice

77 / 4481091

NIP: 199 00 10 296

REGON: 532418118

KRS: 0000 180120