Polityka prywatności

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Szkolenia Zawodowego z siedzibą w Krapkowicach, ul. Opolska 75, 47-300; NIP: 199 00 10 296.
  2. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia i realizacji usług przez CSZ (w tym w celach prezentacyjnych i marketingowych).
  3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administraturze na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Statutu Centrum Szkolenia Zawodowego  i poprzez wyrażenie zgody zawartej w formularzu zgłoszeniowym (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
  4. Państwa dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych.
  5. Dane będą przechowywane bezterminowo w dokumentacjach szkoleniowych oraz w ewidencjach wydanych zaświadczeń w przypadku osób odbywających u nas kształcenie. Dane kontrahentów, pracowników oraz innych osób i podmiotów przechowywane są na oddzielnych zasadach zawartych w ustawach.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: wlewandowska@csz.com.pl.