Szkolenia

Monter izolacji przemysłowych to szkolenie przygotowujące do wykonywania w/w zawodu na samodzielnym stanowisku. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu izolacji: ciepłochronnych, zimnochronnych, akustycznych i technicznego wyposażenia wnętrz. Szkolenie odbywa się w wymiarze 100 lub 200 godzin lekcyjnych, zależnie od potrzeb i możliwości czasowych klienta. Uczestnik szkolenia, po jego ukończeniu, będzie mógł podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, zajmujących się montażem i demontażem materiałów izolacyjnych, elementów konstrukcji i płaszcza ochronnego, a także skorzystać z możliwości przystąpienia do egzaminów czeladniczych.

Czas trwania szkolenia: 2 tygodnie (100 godz.) lub 4 tygodnie (200 godz.).

Miejsce szkolenia: sale wykładowe (teoria) i warsztat (praktyka) w R&M Centrum Szkolenia Zawodowego, ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice.

Wymogi: Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które ukończyły 18 lat,  chętne do zdobycia nowych kwalifikacji i/lub pogłębienia wiedzy.

Informacje dla kursantów: Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, potrzebne do przyswojenia teorii i nabycia praktyki na warsztacie, nie pokrywa kosztów związanych z noclegiem i posiłkiem. Na czas trwania szkolenia, jego uczestnik powinien posiadać ubranie robocze (odzież i obuwie ochronne). Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) oraz terminowa wpłata zaliczki są podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz).

Blacharz izolacji przemysłowych jest szkoleniem przygotowującym do wykonywania prefabrykacji oraz płaszcza ochronnego izolacji przemysłowych. Jego uczestnik będzie mógł wykonywać zawód warsztatowca na samodzielnym stanowisku. Dodatkowym atutem jest możliwość przystąpienia do egzaminów czeladniczych. Szkolenie odbywa się w wymiarze 100 lub 200 godzin lekcyjnych, zależnie od potrzeb i możliwości czasowych klienta.

Czas trwania szkolenia: 2 tygodnie (100 godz.) lub 4 tygodnie (200 godz.).

Miejsce szkolenia: sale wykładowe (teoria) i warsztat (praktyka) w R&M Centrum Szkolenia Zawodowego, ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice.

Wymogi: Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które ukończyły 18 lat,  chętne do zdobycia nowych kwalifikacji i/lub pogłębienia wiedzy.

Informacje dla kursantów: Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, potrzebne do przyswojenia teorii i nabycia praktyki na warsztacie, nie pokrywa kosztów związanych z noclegiem i posiłkiem. Na czas trwania szkolenia, jego uczestnik powinien posiadać ubranie robocze (odzież i obuwie ochronne). Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) oraz terminowa wpłata zaliczki są podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz).

Obmiarowanie izometryczne w izolacjach przemysłowych jest szkoleniem adresowanym do wykwalifikowanych pracowników branży izolacji przemysłowych, którzy zajmują się rozliczaniem robót oraz zamówień prefabrykacji z blach. Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej w wymiarze 40., ma charakter zamknięty – jego uczestnikami są pracownicy danego przedsiębiorstwa.

Czas trwania szkolenia: 1 tydzień (40 godz.).

Miejsce szkolenia: sale wykładowe (teoria) i warsztat (praktyka) w R&M Centrum Szkolenia Zawodowego, ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice.

Wymogi: Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają doświadczenie w branży izolacji przemysłowych.

Informacje dla kursantów: Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, potrzebne do przyswojenia teorii i nabycia praktyki, nie pokrywa kosztów związanych z noclegiem i posiłkiem. Przesłanie oficjalnego zamówienia, z podpisem osoby upoważnionej i terminowa wpłata zaliczki są podstawą do rezerwacji terminu szkolenia. Uczestnicy szkolenia mogą pracować na własnym sprzęcie- laptopie.

Zamówienie (pobierz)

Rozwiązania blacharskie w izolacjach przemysłowych – podstawowe (40 godz.) lub zaawansowane (40 godz.), adresowane jest do osób, które posiadają podstawową lub zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu izolacji przemysłowych. Uczestnicy tego szkolenia poszerzą swoje kompetencje o wykonywanie specjalistycznych rozwiązań i rozwinięć blacharskich dla płaszcza ochronnego.

Czas trwania szkolenia: 1 tydzień (40 godz.).

Miejsce szkolenia: sale wykładowe (teoria) i warsztat (praktyka) w R&M Centrum Szkolenia Zawodowego, ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice.

Wymogi: Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają doświadczenie w branży izolacji przemysłowych.

Informacje dla kursantów: Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, potrzebne do przyswojenia teorii i nabycia praktyki, nie pokrywa kosztów związanych z noclegiem i posiłkiem. Na czas trwania szkolenia, jego uczestnik powinien posiadać ubranie robocze (odzież i obuwie ochronne). Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) oraz terminowa wpłata zaliczki są podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz).

Bezpieczna praca na wysokości to szkolenie powstałe z myślą o bezpieczeństwie osób, wykonujących prace na wysokości. Składa się z trzech modułów:

Bezpieczna praca na wysokości z zastosowaniem SOI Zarządzanie pracą
na wysokości
Ratownictwo podczas pracy
na wysokości

Bezpieczna praca na wysokości z zastosowaniem Sprzętu Ochrony Indywidualnej to szkolenie adresowane do osób aktywnie zaangażowanych w prace na wysokości. Jego uczestnicy zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wykonawstwa prac na wysokości oraz ze standardami sprzętowymi. Będą w stanie ocenić skalę ryzyka, związaną z danym działaniem oraz reagować na zdarzenia niepożądane, udzielając pomocy poszkodowanemu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin).

Miejsce szkolenia: sala wykładowa i hala rusztowań (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice).
Wymogi: Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają aktualne badania wysokościowe (możliwość pracy pow. 3 m).

Informacje dla kursantów: Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania ubrania roboczego (obuwie i odzież ochronna). Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) jest podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz)

Zarządzanie pracą na wysokości to szkolenie powstałe z myślą o osobach zarządzających, pełniących nadzór nad pracownikami, wykonującymi działania na wysokości. Oprócz aktualnie obowiązujących przepisów, uczestnicy szkolenia zapoznają się z procesem planowania prac na wysokości, w oparciu o zastosowanie odpowiednich metod przy użyciu niezbędnego wyposażenia. Szkolenie z pewnością rozwieje dylematy, pojawiające się w momencie doboru odpowiedniego sprzętu, jego eksploatacji a także częstotliwości wykonywania przeglądów. Osoby nadzorujące pracę na wysokości będą potrafiły przekazać informację o istniejących ryzykach, sposobach ich minimalizowania i reagowania w sytuacjach niepożądanych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin).

Miejsce szkolenia: sala wykładowa i hala rusztowań (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice).
Wymogi: Szkolenie jest adresowane do osób pełniących nadzór nad pracownikami, wykonującymi czynności na wysokości. Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest zaliczenie pierwszego modułu szkolenia – Bezpiecznej pracy na wysokości z zastosowaniem SOI. Uczestnicy muszą posiadać aktualne badania wysokościowe (możliwość pracy pow. 3 m).

Informacje dla kursantów: Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania ubrania roboczego (obuwie i odzież ochronna). Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) jest podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz)

Ratownictwo podczas pracy na wysokości to moduł adresowany do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników wykonujących działania na wysokości. Intensywny trening praktyczny ma ułatwić rozpoznanie sytuacji niebezpiecznych, minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia i opracowanie strategii postępowania w momencie zaistnienia zdarzeń niepożądanych. Uderzenia, upadki z wysokości czy szok wiszenia to sytuacje, które wymagają natychmiastowej reakcji ze strony osoby nadzorującej – sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa może zaważyć na zdrowiu, a nawet życiu poszkodowanego.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin).

Miejsce szkolenia: sala wykładowa i hala rusztowań (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice).
Wymogi: Szkolenie jest adresowane do osób pełniących nadzór nad pracownikami, wykonującymi czynności na wysokości. Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest zaliczenie pierwszego modułu szkolenia (Bezpieczna praca na wysokości z zastosowaniem SOI). Uczestnicy muszą posiadać aktualne badania wysokościowe (możliwość pracy pow. 3 m).

Informacje dla kursantów: Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania ubrania roboczego (obuwie i odzież ochronna). Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) jest podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz)

Monter rusztowań wg ISO17024 – uprawnienia holenderskie, to szkolenie odbywające się w oparciu o regulacje prawne krajów takich jak: Holandia i Belgia. Jego celem jest przygotowanie uczestnika do montażu/ demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Szkolenie odbywa się na 3 poziomach zaawansowania:

  • ASSISTANT – pomocnik montera
  • BASIC – kurs podstawowy
  • ADVANCED – kurs zaawansowany

Czas trwania szkolenia: 4 dni (w tym 1 dzień na egzamin).

Miejsce szkolenia: sala wykładowa  i plac do montażu/ demontażu rusztowań
(R&M Centrum Szkolenia Zawodowego ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice).

Wymogi: Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać aktualne badania wysokościowe (możliwość pracy pow. 3 m) oraz w zależności od danego modułu posiadać doświadczenie w pracy montera.

Informacje dla kursantów: Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania ubrania roboczego (obuwie i odzież robocza) oraz pełnego wyposażenia monterskiego (narzędzia oraz środki ochrony indywidulanej, w tym do pracy na wysokości). Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) oraz terminowa wpłata zaliczki są podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz)

Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych to szkolenie przygotowujące do montażu, użytkowania i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych w oparciu o dokumentację techniczną. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym, przed Komisją IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego), jego pozytywny wynik jest równoznaczny z nabyciem polskich uprawnień i wydaniem książeczki montera rusztowań (Książka Operatora Maszyn Roboczych).

Czas trwania szkolenia: 2 tygodnie (100 godzin) + 1 dzień egzamin.

Miejsce szkolenia: sala wykładowa i plac do montażu/ demontażu rusztowań
(R&M Centrum Szkolenia Zawodowego ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice).

Wymogi: Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać aktualne badania wysokościowe (możliwość pracy pow. 3 m).

Informacje dla kursantów: Uczestnicy szkolenia powinni zostać zgłaszani przez firmy, w ilości min. 10 osób. Na czas  trwania szkolenia i egzaminu zobowiązani są do posiadania ubrania roboczego (obuwie i odzież ochronna). Przesłanie zamówienia jest podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Zamówienie (pobierz)

Monter systemów suchej zabudowy to jedna z kwalifikacji w zawodzie technolog robót wykończeniowych. Szkolenie odbywa się w oparciu o systemy marki KNAUF. Jego uczestnicy przyswoją informacje o produktach i ich zastosowaniu. W praktyce nabędą umiejętności z zakresu montażu sufitów podwieszanych, okładzin ściennych oraz elementów wbudowanych, poznając przy tym sztukę spoinowania płyt i obróbki powierzchni.

Czas trwania szkolenia: 2 tygodnie (100 godzin).

Miejsce szkolenia: sale wykładowe (teoria) i warsztat (praktyka) w R&M Centrum Szkolenia Zawodowego ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice.

Wymogi: Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone 18 lat i nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Informacje dla kursantów: Uczestnicy szkolenia powinni zostać zgłaszani przez firmy, w ilości min. 6 osób. Na czas  trwania szkolenia zobowiązani są do posiadania ubrania roboczego (obuwie i odzież ochronna). Przesłanie zamówienia jest podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Zamówienie (pobierz)

Spawacz to szkolenie o różnych poziomach zaawansowania, adresowane zarówno do tych, którzy nie posiadają doświadczenia (kurs podstawowy – spawacz spoin pachwinowych- kurs realizowany w każdej, n/w metodzie), jak i do tych, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji, przystępując do kursu ponadpodstawowego (spawacz spoin doczołowych blach i/ lub spawacz spoin doczołowych rur – kurs realizowany w każdej, n/w metodzie). Treningi odbywają się w oparciu o następujące metody spawania:

  • MMA (111)
  • MAG (135)
  • TIG (141)

W trakcie trwania szkolenia, jego uczestnik może uzyskać kwalifikacje w zakresie maksymalnie dwóch, wybranych przez siebie, metod spawania. Kurs kończy się egzaminem – wykonana przez egzaminowanego próbka spawania poddawana jest badaniom laboratoryjnym. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje nadaniem uprawnień przez TÜV – jednostkę certyfikującą. Uprawnienia są ważne przez okres dwóch lat – po tym czasie można przystąpić do egzaminu weryfikującego umiejętności, przedłużając tym samym okres ważności uprawnień na kolejne lata.

Czas trwania szkolenia: 2 tygodnie.

Miejsce szkolenia: sala wykładowa (teoria) i warsztat (praktyka)

ul. Wiejska 13,
46-050 Przywory.

Wymogi: Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone 18 lat i nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Informacje dla kursantów: Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania ubrania roboczego (obuwie i odzież ochronna). Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) oraz uiszczenie opłaty za kurs są podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz)

iNATIVE to szkolenie będące przepustką do ciekawej pracy za granicą. Jest adresowane do pracowników branży, realizujących zagraniczne kontrakty, a tym samym, mających bezpośredni kontakt z językiem obcym. Szkolenie nastawione jest na szybkie i skuteczne przyswojenie specjalistycznego słownictwa, wykorzystywanego na budowach. iNATIVE stanowi doskonałą bazę, przygotowującą do testów/ wstępnych egzaminów językowych, do jakich przystępują nowozatrudnieni pracownicy.

Dla przedsiębiorców, w ramach tej metody, realizujemy również egzaminy branżowe skupiające się na zbadaniu znajomości słownictwa wykorzystywanego na budowie.

Czas trwania szkolenia: równolegle z kursem montera – 2 tygodnie         lub odrębnie w zależności od potrzeb.

Miejsce szkolenia: sale wykładowe i warsztat (R&M Centrum Szkolenia Zawodowego
ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice).

Wymogi: Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać podstawową wiedzę i doświadczenie w branży.

Informacje dla kursantów: Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) jest podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz)

Kurs pedagogiczny to oferta skierowana do instruktorów praktycznej nauki zawodu, posiadających tytuł mistrza, w profesji, której mieliby nauczać lub do osób posiadających wykształcenie minimum średnie z tytułem zawodowym i kilkuletnim stażem pracy. Do szkolenia mogą również przystąpić absolwenci szkół wyższych, posiadający kilkuletni staż pracy w zawodzie, którego mieliby nauczać. Kurs odbywa się w formie stacjonarnej, z możliwością realizacji części programu on-line.

Czas trwania szkolenia: ok. 2 tygodnie (87 godzin).

Miejsce szkolenia: sale wykładowe (R&M Centrum Szkolenia Zawodowego ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice).

Wymogi: Uczestnicy szkolenia muszą mieć wykształcenie co najmniej średnie oraz posiadać odpowiedni staż pracy.

Informacje dla kursantów: Przesłanie formularza zgłoszeniowego (osoby indywidualne)/ zamówienia (firmy) jest podstawą do rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)/ zamówienie (pobierz)