Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe

Szkolenia na wózki widłowe należą do jednych z najpopularniejszych kursów UDT. W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach zajmujemy się rzetelnym przygotowaniem kursantów (prywatnych i pracowników firm) do zdobycia uprawnień na wózki widłowe, a także do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs na wózki widłowe dla firm i osób prywatnych – formy prowadzonych zajęć:

 • stacjonarnie – kształcenie w naszym ośrodku szkoleniowym lub na terenie zakładu pracy
 • zdalnie – samokształcenie, poprzez dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie Moodle
 • live streaming – kształcenie w rzeczywistym czasie, w wirtualnej przestrzeni
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Czynności operatora
 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych (w tym specjalizowanych)
 • Przenoszenie ładunków
 • BHP
 • Bezpieczna wymiana butli gazowej
 • Ćwiczenia testowe
 • Zajęcia praktyczne

KURS NA WÓZEK WIDŁOWY – NAUKA OD WYKWALIFIKOWANYCH INSTRUKTORÓW

Każdy kursant, który zapisze się na kurs na wózki widłowe w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach, zyskuje gwarancję jakości oferowanych przez nas szkoleń. W naszej placówce stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i rzetelność – szkolenie na wózek widłowy prowadzone jest przez wykwalifikowane osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z tego typu maszynami, a także przekazywaniu wiedzy i umiejętności innym osobom.

Nasz kurs operatora kompleksowo przygotuje Cię na wymagany egzamin przed komisją dozoru technicznego. Głównym celem szkolenia jest skuteczne opanowanie praktycznych umiejętności kierowania wózkiem. Z pomocą naszego ośrodka szkolenia zawodowego przystąpisz do egzaminu przygotowany najlepiej jak to możliwe, a zdobycie potrzebnych dokumentów do obsługi pojazdu będzie jedynie formalnością. Godziny trwania i miejsce szkolenia dostosowany jest zawsze do potrzeb i możliwości grupy, dlatego ustalany jest zawsze indywidualnie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

Aby starać się o uprawnienia na wózki widłowe trzeba mieć ukończone 18 lat i wykształcenie na minimum na poziomie podstawowym. Nie można również posiadać żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze operatora wózków jezdniowych. Warto sprawdzić, czy nie ma takich przeciwwskazań w naszym przypadku – pozwoli nam uniknąć rozczarowania w trakcie badań lekarskich, które będziemy musieli przejść przy zatrudnieniu. Dla osób, które chciałyby przejść takie wstępne badania, istnieje taka możliwość u lekarza medycyny pracy, z którym współpracujemy, jednak to badanie nie jest obowiązkowe i nie obejmuje go opłata za kurs.

UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE – JAKIE DAJĄ KORZYŚCI?

Kurs na wózki widłowe pozwoli przyszłemu operatorowi podnieść swoje kwalifikacje w obsłudze pojazdów podnośnikowych. Nasze szkolenie obejmuje zakres na obsługę pojazdów czołowych, bocznych, a także specjalizowanych. Nabyte nowe kwalifikacje i uprawnienia UDT do obsługi tych maszyn mogą przyczynić się do otrzymania awansu w pracy, a co za tym idzie – zwiększenia wynagrodzenia.

Osoby poszukujące zatrudnienia wykorzystają zaświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego o umiejętności obsługi wózków jako kartę przetargową na rynku pracy. Wiele urządzeń tego typu znajdują szerokie zastosowanie w prawie wszystkich większych zakładach, przez co wykwalifikowani operatorzy są poszukiwani i niezwykle cenieni.

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE – RODZAJE

Wózki jezdniowe podnośnikowe to profesjonalna nazwa urządzeń, które potocznie nazywamy widlakami. Nie każdy pojazd jest jednak taki sam, mimo że często przypisujemy je do jednej kategorii. Należy przywiązywać do tego uwagę, ponieważ różne wózki widłowe mogą wymagać innych kwalifikacji, a nasze uprawnienia mogą okazać się niewystarczające, co może przysporzyć sporo problemów zarówno nam, jak i pracodawcy. Do ich obsługi niezbędne jest zdobycie odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego poprzedzonego odbyciem szkoleń i egzaminem przed państwową komisją.

Widlaki ze względu na napęd dzielimy na:

wózki widłowe elektryczne – działają na akumulator i nie produkują spalin, dlatego najczęściej znajdują zastosowanie na halach produkcyjnych i magazynach gdzie praca odbywa się pod zadaszeniem,

wózki widłowe spalinowe – napędzane olejem napędowym, benzyną lub gazem LPG – produkują wiele spalin, dlatego przeznaczone są do użytku na otwartych przestrzeniach,

wózki widłowe gazowe – również modele na otwartą przestrzeń napędzane gazem – pokazujemy niezwykle ważne zasady bezpiecznej wymiany źródła zasilania

W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach możesz uzyskać uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym, elektrycznym i gazowym – jeśli jesteś zainteresowany – nie czekaj i odezwij się do nas.

UPRAWNIENIA, JAKIE MOŻNA ZDOBYĆ NA WÓZKI WIDŁOWE

Urząd nadzoru technicznego wyróżnia trzy kategorie uprawnień UDT z zakresu obsługi wózków widłowych. Poszczególne uprawnienia upoważniają do pracy na konkretnych modelach różniących się znacznie budową i przystosowaniem do konkretnych warunków użytkowania. Ważne, aby dokładnie określić poziom wymaganych uprawnień przed rozpoczęciem zajęć, aby uniknąć nieporozumień przed egzaminem UDT. Poniżej przedstawiamy ich rodzaje i urządzenia transportu bliskiego, które są do nich przypisane.

KATEGORIA III WJO

Jest to kategoria która, zapewnia najmniejsze upoważnienia na wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane. Daje możliwość kierowania wózkiem widłowym z dowolnym napędem i bez ograniczeń maksymalnej wysokości podnoszenia jednak sterowanymi wyłącznie spoza wózka. Tego rodzaju zaświadczenia dają zatem uprawnienia do obsługi różnego rodzaju wózków paletowych elektrycznych.

KATEGORIA II WJO

Uprawnienia z tej kategorii pozwalają prowadzić wszystkie wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Zaliczają się do nich wózki o dowolnym napędzie, bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń maksymalnego udźwigu.

KATEGORIA I WJO

Posiadanie wyższej kategorii uprawnień upoważnia też oczywiście do obsługi tych zaliczanych do niższego rzędu. Tak więc ukończenie kursu i zdobycie zaświadczenia do obsługi urządzeń z kategorii I WJO pozwala na obsługę dowolnych wózków widłowych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami obsługa podnośników z napędem mechanicznym została podzielona na dwa zakresy:

 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym z wyłączeniem wózków o zmiennym wysięgu i takich, gdzie operator jest podnoszony razem z ładunkiem. Kiedyś były to kategorie IIWJO i IIIWJO,
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym wraz z wózkami o zmiennym wysięgu i takich, gdzie operator jest podnoszony do góry wraz z ładunkiem – dawniej IWJO.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN UDT NA WÓZKI WIDŁOWE?

Po zakończeniu kursu na wózki widłowe czeka nas egzamin zdawany przed Komisją powołana przez jedną z trzech jednostek dozoru technicznego. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Jak wygląda taki egzamin i czego należy się spodziewać?

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Pierwsza część egzaminu trwa pół godziny i sprawdza informacje z zakresu obsługi konkretnego urządzenia, jego budowy oraz obowiązków operatora. Wszystko to w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań. W celu pozytywnego zaliczenia należy udzielić prawidłowej odpowiedzi przynajmniej na 11 pytań.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Gdy zaliczymy pierwszy etap (czego dowiemy się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu) możemy przystąpić do kolejnej części egzaminu. Składa się ona z dwóch zadań i sprawdza umiejętności kierowania wózkiem widłowym.

Po pierwsze zostaniemy poproszeni o zaprezentowanie jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez członka komisji z Urzędu. Może to być sprawdzenie ogólnego stanu technicznego, działanie oświetlenia, poziomu płynów, wymiana butli gazowej w wózku lub inne tego typu czynności określone w instrukcji eksploatacji.

Następnie zostaje sprawdzona nasze umiejętności jazdy i manewrowania maszyną z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu otrzymamy konkretne zadanie, które polega na przejechaniu wraz z ładunkiem z jednego punktu do drugiego.

SZKOLENIE NA WÓZKI WIDŁOWE – JAK DŁUGO SĄ WAŻNE KWALIFIKACJE?

Uprawnienia na tego typu urządzenia jeszcze do niedawna wydawane były bezterminowo. Jednak wedle Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, na ten moment mają charakter czasowy.

OKRES WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ ZALEŻY OD TYPU POJAZDÓW:

 • dla wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – okres 10 lat (II i III WJO),
 • dla wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – okres 5 lat (I WJO).

Przepisy te nie oznaczają jednak, że czynny operator powinien zdawać jeszcze raz egzamin. Wystarczy, aby taka osoba na 3 miesiące przed wygaśnięciem terminu złożyła bezpłatny wniosek o przedłużenie kwalifikacji UDT wraz z oświadczeniem, że w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku przez 3 lata pracował w zakładzie, w którym wykorzystywał swoje umiejętności.

ILE MOŻNA ZAROBIĆ JAKO OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO?

Odpowiedz na pytanie „ile zarabia operator wózka widłowego” nie jest jednak jednoznaczna i zależy oczywiście od wielu czynników. Jest to wiedza bardzo przydatna, która zdecydowanie może wpływać na to czy zdecydujemy się odbyć naukę. Każdy zakład charakteryzuje się inną specyfiką pracy, a co za tym idzie, różne są też obowiązki osób tam zatrudnionych. Wynagrodzenie różnić będzie się również w zależności od stażu, województwa, rodzaju firmy czy wykształcenia. Ciężko więc podać jedną konkretną kwotę, jednak możemy podeprzeć się statystykami, opartymi na badaniach przeprowadzonych przez portal pracuj.pl. Wynika z nich, że średnia zarobków na takim stanowisku to 2936 zł netto.

Szkolenia na operatora wózka widłowego z certyfikatem dla firm i osób prywatnych – województwo opolskie, śląskie i wielkopolskie

Jesteś zainteresowany stacjonarnym szkoleniem na operatora wózków widłowych? CSZ Krapkowice realizuje swoje usługi w wielu częściach Polski, w tym w:

 • województwie opolskim,
 • województwie śląskim,
 • województwie wielkopolskim.

KURSY NA WÓZEK WIDŁOWY – CENA

Szkolenie na wózki widłowe w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach to oferta korzystna czasowo i finansowo. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem z obsługi wózków widłowych, to koniecznie skontaktuj się z nami – razem ustalimy dogodne warunki dla każdego.

Serdecznie zapraszamy każdego zainteresowanego zdobyciem uprawnień pozwalających na pracę na stanowisku operatora – zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą dostępną na naszej stronie internetowej www.csz.com.pl. Organizujemy również inne możliwe szkolenia zapewniające kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego UDT. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, lub chcesz zdobyć więcej informacji np. o godzinach otwarcia, lub szczegółach szkolenia na miejscu w firmie – zapraszamy do kontaktu. Polecamy nasze usługi – zapewniamy kursy i szkolenia na najwyższym poziomie

Jestes zainteresowany szkoleniem na wózki widłowe? Zobacz!

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE OPOLE
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE NYSA
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE STRZELCE OPOLSKIE
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE RYBNIK
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE RACIBÓRZ
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE OLESNO
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE KRAPKOWICE
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE KLUCZBORK
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE KĘDZIERZYN-KOŹLE
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE PRUDNIK
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE BRZEG
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE NAMYSŁÓW
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE GŁUCHOŁAZY
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE GŁUBCZYCE
KURS NA WÓZKI WIDŁOWE ZDZIESZOWICE

Jesteś zainteresowany
PRYWATNYM LUB FIRMOWYM KURSEM NA WÓZKI WIDŁOWE?

Dokumenty do pobrania

Przeczytaj naszego bloga:

Budowa wózka widłowego

Jak wyglądają uprawnienia na wózki widłowe?

Do kiedy są ważne stare uprawnienia na wózki widłowe?

Jak obliczyć udźwig wózka widłowego? Czyli słów kilka o czytaniu diagramów

Badania i psychotesty na wózki widłowe – wszystko, co musisz wiedzieć

Ile zarabia operator wózka widłowego w 2021 roku? Sprawdź aktualne stawki

Egzamin UDT na wózki widłowe – jak wygląda? Krok po kroku

Jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe?

Co to jest UTB? Poznaj niezwykle przydatne urządzenia

Rodzaje wózków widłowych – typy i zastosowanie

Czy praca na wózku widłowym jest trudna?

„Mam uprawnienia na wózki widłowe bez UDT” – czy można jeździć wózkiem widłowym bez uprawnień?

Czy uprawnienia na wózki widłowe są bezterminowe?