Początek powstania naszej placówki wiązał się ze spontaniczną inicjatywą grupy osób, która postanowiła stworzyć ośrodek, dostarczający na rynek pracy wykwalifikowaną kadrę dla branży izolacji przemysłowych. W ten sposób powstało Stowarzyszenie, które przez wiele lat działało pod nazwą R&M Centrum Szkolenia Zawodowego. Byliśmy pierwszym (i prawdopodobnie wciąż jedynym) akredytowanym ośrodkiem szkoleniowym branży izolacji przemysłowych w Polsce.

Co to oznacza w praktyce?

Akredytacja, to gwarancja wysokiej jakości świadczonych usług, poparta wieloletnim doświadczeniem i posiadaniem kompetentnej i wykwalifikowanej kadry instruktorów. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, jeśli zależy nam na uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu, czego nie zapewniają zwykłe szkolenia dostępne na rynku.

Jako niekwestionowany lider szkoleniowy branży izolacji przemysłowych w Polsce, możemy pochwalić się licznymi osiągnięciami. Dzięki staraniom naszego zespołu do polskiej klasyfikacji zawodów, zostały wpisane dwie, nowe profesje: monter izolacji przemysłowych oraz blacharz izolacji przemysłowych.

To jednak nie koniec naszych dokonań – przyczyniliśmy się również do powstania podstawy programowej oraz programów nauczania dla w/w zawodów, a wraz z Izbą Rzemieślniczą z Opola przeprowadzamy egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodach: monter izolacji przemysłowych oraz blacharz izolacji przemysłowych.

Jakość potwierdzona certyfikatami:
Międzynarodowy certyfikat DEKRA dla całej placówki w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa

Połączenie wieloletniego doświadczenia z rozeznaniem aktualnych potrzeb rynkowych, skutkuje stałym poszerzaniem oferty, każdorazowo dostosowanej do potrzeb i możliwości naszych klientów.
Na co, mogą liczyć nasi odbiorcy? Z pewnością na wsparcie merytoryczne, wiedzę i doświadczenie, nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale także w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i dofinansowań do oferowanych usług.

Tak kompleksowe podejście do tematu, pozwala na stały wzrost kompetencji pracowniczych, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

KURSY CSZ – UZYSKAJ SPECJALISTYCZNE UPRAWNIENIA

Branża izolacji przemysłowych jest głównym obszarem naszej działalności, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby monterzy i blacharze przemysłowi mogli zdobyć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w naszym Centrum. Na ich potrzeby opracowany został kurs obmiarowanie izometryczne a także bezpieczna praca na wysokości.

Nasza długoletnia praca jest ceniona nie tylko w kraju, lecz także poza jego granicami. Jako jedyny ośrodek w Polsce otrzymaliśmy licencję holenderskiej organizacji OOi oraz certyfikat EUREKA exams na przeprowadzanie kursów oraz egzaminów certyfikujących Industrial Inulation Instaler IMI mechanic (poziom podstawowy Basic) oraz All-Round Industrial Insulation Installer IMI-A (poziom zaawansowany). Szkolenie i egzaminy przeprowadzane są w języku polskim.

Jako ośrodek edukacji ustawicznej otrzymaliśmy akredytację IMBiGS na szkolenia z zakresu montażu rusztowań. W CSZ odbywają się także egzaminy na uprawnienia holenderskie z zakresu montażu rusztowań. Szkolenia Basic Scaffolder są prowadzone w języku polskim. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zdający otrzymuje certyfikat z holenderskiego DNV.

Systematyczna rozbudowa naszej bazy szkoleniowej pozwoliła w 2018 roku poszerzyć ofertę o liczne kursy dające możliwość zdobycia uprawnień UDT oraz URE.

Nasze Centrum to nie tylko ośrodek szkoleniowy dla dorosłych. Od momentu utworzenia w 2010 roku zawodów blacharz i monter izolacji przemysłowych, kształcimy uczniów szkół zawodowych w tych zawodach. Z roku na rok chętnych do nauki przybywa, co niezmiernie nas cieszy. Obecnie kształcimy w trzech klasach około 65 uczniów i stale zwiększamy nabór.

INSTRUKTORZY

Andrzej Kudaś

Andrzej Kudaś

Grzegorz Lehmann

Grzegorz Lehmann

Iza Wardach

Iza Wardach

Łukasz Kaleta

Łukasz Kaleta

Mariusz Majewski

Mariusz Majewski

Roman Mucha

Roman Mucha

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

Katarzyna Kłosok

Katarzyna Kłosok

Elżbieta Domżalska

Elżbieta Domżalska

Monika Gali

Monika Gali

Natalia Kania

Natalia Kania

Naszym celem jest KSZTAŁCIĆ ZAWODOWO – wiemy jak to robić.